Atelier 171 ← Back to the portfolio

Atelier 171

Year

2013

Where

Paris

What

Private flat

Intervention

interiors

Photo Credits

Simone Perolari

Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171
Atelier 171