Disco ← Back to the portfolio

Bracelet
Necklace

Year

2001

Production

tiziana redavid ateliers

Collection

tiziana redavid ateliers – la mollla

unlimited edition

Disco
Disco
Disco